Seznamte se: Colorex Sweden AB

Vážení zákazníci, v nedávné době jsme rozšířili náš sortiment o značku Colorex - kvalitní barvy švédského výrobce. Švédský výrobce barev Colorex Sweden AB existuje na trhu více než 50 let. Výrobní závod leží v jihozápadním Švédsku, 100 km severně od Göteborgu. Provoz je vybaven nejmodernějšími technologiemi, vlastním vývojem a laboratořemi.

V zimě 2012-2013 byla s ohledem na neustále rostoucí poptávku kapacita závodu rozšířena na dvojnásobek. Roční obrat firmy s 35 zaměstnanci překročil 11 milionů EUR. Exportuje se 40% produkce a to nejen do ostatní Skandinávie, ale i do dalších evropských zemí (Anglie, Německo, Polsko aj.).

Filosofií firmy není velkosériová výroba levných barev, ale naopak produkce velmi kvalitních výrobků, u kterých jsou díky unikátním výrobním procesům dosahovány překvapivě příznivé prodejní ceny. Zájemce nalezne v nabídce veškeré typy klasických COLOREX SWEDEN AB stavebních nátěrů. Zboží se prakticky nevyrábí na sklad, objednávky jdou průběžně do výroby a expedice. Velká část produkce je upravována na míru podle aktuálních požadavků zákazníků, hranicí pro vlastní značku včetně potisku speciální etikety je množství 800 litrů na produkt.

Až na výjimky se nevyrábí hotová barevná škála, výrobky se tónují z jedné, max. dvou bází na míchacím stroji přímo u zákazníka. To opět snižuje zásoby, a tedy i náklady, v celém řetězci prodeje. Část standardní produkce se vyrábí pod ochrannou značkou Scala. Takto označené výrobky se dodávají především ve Švédsku do specializovaných prodejen s barvami.

Jak je ve Skandinávii obvyklé, klade firma velký důraz na ochranu životního prostředí. Výroba je certifikována dle kvalitativní normy ISO 9001 a dle ekologické normy 14001. Velká část interiérové produkce má navíc evropskou ekologickou pečeť „ECO –květina“ a skandinávskou „Labuť“.

I proto jsou těžištěm výroby vodou ředitelné barvy. U rozpouštědlových barev se používají výhradně bezaromatové složky s vyšším bodem vzplanutí, což zvyšuje bezpečnost při dopravě a skladování. Celý proces výroby je zaměřen na bezodpadové hospodářství. Čistící voda i rozpouštědla jsou zpětně recyklována. Díky používaným typům rozpouštědel jsou v prostorách celého závodu extrémně nízké výpary do ovzduší.
Od jara 2013 jsou barvy Colorex k dispozici i v České republice.